Jacques was (als oom?) peter van Marie Joseph, dochter van Jean François Amand in 1701.

 Oom Jacques zou in 1731 ook peter zijn van Jean Joseph, laatste zoon van Alexis Amand.

 Jacques vind ik verder nog tweemaal als peter van andere kinderen:

–          in november (?) 1696 peter van Jacques Joseph BUISSON, zoon van Joseph en Marie Jeanne WATTIER. Meter was Anne POLSARD (?) (PReg Thulin, akte 114)

–          in maart 1700 meter van Jacques BOIX (?), zoon van Jacques en Anne Dorigan ( ?) Meter was Marie-Catherine AMAN. Akte 172. Nog eens opzoeken.

 Pierre was peter van Pierre Joseph, dochter van Jean François Amand in 1699.

 Hij was ook peter van het eerste kind van Alexis Amand, Catherine Joseph, in 1712. Dit kan er op wijzen dat hij de vader van Alexis is.

 Pierre was ook nog tweemaal peter van andere kinderen in 1700.

–          peter van Pierre DEHALLE, zoon van Thomas en Reine BOURGOIS (akte 189).

–          op 14 januari was hij peter van Joseph ROUGIDAN (?), zoon van Mathieu en van Marie CAQUEUX.

NO COMMENTS
Post a comment