Zij wordt geboren te Gheluwe in West Vlaanderen op 1 juli 1790 (Rinchon alliances, p. 97). Gheluwe hoort nu bij Wervik. Boniface zal daar wel douanier geweest zijn. Zij is naaister van beroep wanneer ze te Thulin trouwt op 17 augustus 1825 met kleermaker Jean Baptiste Patte, geboren te Thulin op 3 februari 1802 als zoon van Thomas en Marie Thérèse Nicaise (tafels BS n°85). Hij overlijdt op 36 jarige leeftijd te Thulin op 31 december 1838 en liet een zoon na, Boniface Joseph Patte, geboren te Thulin op 28 mei 1826, eveneens kleermaker. Deze trouwde op 1 maart 1848 met Joséphine Hernaut, in 1820 eveneens geboren te Thulin, dochter van François Philippe Hernaut en Augustine Peltier. Hij overleed te Thulin op 12 november 1893. Hij heeft nog steeds nazaten in Thulin in de families Patte, Hernaut, Druart, Sigart, Prévot, Delcourt, Castelin, Stalins en misschien nog andere (Rinchon alliances, p. 97).
Leon Amand vermeldt ook nog een kind, Eugène of Eugenie, geboren in 1834 en overleden op 29 mei 1851 te Thulin. Dit moeten we ook nog eens checken. NOG BEWERKEN.
Het lijkt me ook aangewezen om haar huwelijksakte na te lezen en in Geluwe de bevolkingsregisters te raadplegen om te zien of we daar meer vinden over het gezin van Boniface en Isabelle Dupré. Het kan bijna niet dat er geen geboorte is tussen 1790 en 1800 (geboorte van Charles Antoine in Stabroek).

NO COMMENTS
Post a comment