Estienne Joseph werd geboren op 10 november 1723 te Thulin om 2 uur in de morgen en dezelfde dag gedoopt (PR film 456, p. 122). Peetouders waren Estienne Hautois, kolenbrander van Elouges, een dorp even ten zuiden van Thulin, en Therese Joseph Tilliot, fille de censier van Thulin. Beiden hebben niet getekend. Vader Alexis was ook hier niet aanwezig. Nogmaals blijkt hier de band tussen Tilliot en Amand. Meter Thérèse Joseph was gehuwd met Ignace Lorio, peter van het derde kind van Alexis.

Estienne Joseph huwde rond 1759 te Thulin met Marie Philippe Image, rond 1725 geboren te Angreau in het kanton Dour als dochter van Antoine en Marie De Croolst (leon amand). Ik heb 5 kinderen uit dit huwelijk genoteerd. Hij overleed op 15 oktober 1800 te Thulin op 76 jarige leeftijd en werd er ’s anderendaags begraven, 70 jaar zijnde, volgens de akte… (PR film 457, p. 270). Marie Philippe overleed te Thulin op 25 november 1816. Ze was er 91. Het overlijden werd aangegeven door haar zoon Alexandre Joseph (leon amand).

Van Estienne Joseph weet ik nog dat hij peter was van Julien Le Blou. Meter was daar Marie Françoise Lorimier, dochter van een huisman. In sommige akten vind ik ook Marie Joseph als voornaam.

NO COMMENTS
Post a comment