Geboren en gedoopt te Thulin op 11 maart 1771. Zijn peetouders waren Jean Baptiste Amand en Marie Antoinette Malacose (PR p. 557). Beiden konden niet schrijven. Deze Malacose was een dochter van Jacques en Catherine Leclercq, geboren op 8 juni 1760.
Grégoire Joseph was dagloner, kon schrijven en was op 26 jarige leeftijd getuige bij de geboorte van Jean Baptiste Baland te Thulin op 23 oktober 1797. Hij trouwde te Hainin op 8 november 1802 met Marie Therese Brohee, rond 1761 geboren als dochter van Nicolas (+ voor 1802) en Marie Josephine Saussez (leon amand). Ze kon niet schrijven.

NO COMMENTS
Post a comment