Hij werd geboren en gedoopt op 15 november 1716 te Thulin (PR, film 456, p. 93). Peetouders waren de pastoor, F. Jean en Jenne Françoise Maresteau “de la paroisse du pomesieur (= waarschijnlijk “primissarius, kapelaan”). (Ik vind in 1690 ook ene Nicolas Maresteau, kapelaan van Thulin, peter van Marie Catherine Lestrade (Philippe Rinchon, Les Rinchon de Thulin et leurs alliances). Waarom geen “echte” peter?

Rinchon spreekt op p. 138 van F. JEAN, die pastoor was in Thulin van 1710 tot 1745. “Philippe-François Jean natif de Ghlin-les-Mons qui s’est tenu à sa portion congrue, d’où il advint que son successeur se trouva fort embarrassé pour retrouver tout ce qui était bien de cure. + en mai 1745 peu de jours avant la bataille de Fontenoy; a fondé quatre obits.” (hij hield zich aan zijn mager loon wat het zijn opvolger moeilijk maakte om te weten wat de parochie eigenlijk toebehoorde; hij stichtte vier jaarmissen (?)

In 1748 was Jacques Joseph manouvrier. In “La vie quotidienne des Thulinois au 17e siècle” lezen we: “Parmi les plus pauvres de notre société figurent les gens qui doivent se satisfaire d’emplois irréguliers. Ce dont les journaliers et les saisonniers que l’on appelle aussi manouvriers. Leurs employeurs leur confient généralement les tâches les plus lourdes ou les plus pressantes telles que labourer, faucher, battre le grain, mais aussi faire du terrassement ou abattre des arbres.” (het waren dus de armsten van de maatschappij met zeer onregelmatig en zwaar werk, zoals ploegen, maaien, het graan dorsen, maar ook grondwerk verrichten en bomen vellen).

We weten nog van hem dat hij niet kon schrijven.

Hij was peter van Nicolas Joseph Feron, zoon van Jacques François, manoeuvre, en Marie Joseph Leclercq op 24 september 1736. Meter was toen Marie Catherine Terloque. Op 7 juli 1735 kreeg dit paar een andere zoon, Jean François. Meter was toen ene Marie Catherine Amand van Boussu.

Verder was hij peter op 13 juli 1737 bij Jacques Ignace Lestrade, zoon van Philippe, censier, en Catherine Tromont.

Hij was waarschijnlijk ook peter van Jean Joseph Buisson, zoon van Martin, cordonnier en Jeanne Cizaire op 25 mei 1740 te Thulin. Er staat dat hij fils de chaufournier was. Meter was M.J. Dassonville, fille de censier.

Hij huwde rond 1740 met Marie Catherine GROS, geboren rond 1720 en overleden op 29 september 1783 te Thulin (tables, PR p. 176). Hij overleed op 27 december 1788 te Thulin op 72 jarige leeftijd. Hij werd er begraven op 29 december. In de akte (PR, film 457, p. 202) staat dat hij 74 jaar oud was. Ze kregen 8 kinderen.

NO COMMENTS
Post a comment