Jean Henri Amand wordt te Lanklaar geboren om 5 uur in de namiddag van 21 april 1875 als achtste kind van Jean Baptiste Henri en Marie Agnes Larose. Getuigen bij de aangifte zijn Georges Heyligers, landbouwer en briefdrager en Pieter Dreesen, landbouwer.

Nog dezelfde dag wordt hij gedoopt door pastoor Gilson. Deze pastoor vermeldt in de doopakte dat de ouders in Stokkem zouden gehuwd zijn, wat dus in strijd is met de waarheid (zie “over Jean Baptiste Henri”). Peter is Andreas Bernard uit Stokkem, ons onbekend, en meter Elisabeth Brouwers, uit Lanklaar. Deze laatste is de echtgenote van François Brems, zoals blijkt uit een akte uit 1878, waarin Charles François Amand vermeld wordt als peter van haar dochter.

Jean Henri trouwt op 13 juni 1895 te Lanklaar met Elisabeth Boyen, ook 20 jaar, want geboren te Opoeteren op 21 december 1874. (Op een door de stad Düsseldorf ingevuld formulier staat als geboortedatum 31 augustus 1874.) De naam Boyen is een toponiem. Boyen hoort sinds 1843 officieel bij Stokkem nadat het eerst bij Obbicht-Papenhoven hoorde.

Elisabeth is de dochter van Hendrik (+Opoeteren 28-12-1888) en Marie Christine Gerits. Het echtpaar Amand-Boyen is naar Duitsland vertrokken, naar de “brikkenovens”.

In het bevolkingsregister van Lanklaar (1867-1899) staat op blz 135 dat zij van Dilsen komen en in Lanklaar zijn ingeschreven vanaf 22 februari 1896. Er staat geen straat of huisnummer bij. Jean Henri en zijn zwangere vrouw zijn naar Düsseldorf vertrokken op 28 mei 1896, waarschijnlijk naar de “brikkenovens”.

Daar wordt op op 31 augustus 1896 Joseph geboren. Henri Ferdinand, wordt geboren op 21 juli 1901. Kleinzoon Werner Amand meent dat ze nog een dochter hebben gehad die vroeg gestorven is. Dat zou tussen 1896 en 1901 kunnen gebeurd zijn.

Jean Henri zal er misschien wel zijn oom Charles François ontmoet hebben, want die staat als werkman in Düsseldorf vermeld, wanneer hij het overlijden van zijn broer Jean Baptiste Henri komt aangeven in 1898, in Lanklaar.

Elisabeth Boyen sterft op jonge leeftijd in 1901. Waar en wanneer precies is ons nog onbekend, maar alleszins na de geboorte van Henri Ferdinand in juli en voor 14 juli 1906.

Dan hertrouwt Jean Henri met een schoonzuster van zijn eerste vrouw, namelijk Maria Ida alias Peta Janssen uit Gruitrode. Haar drie jaar oudere zus, Maria Philomena Janssen, is gehuwd met Pieter Jan Boyen, jongere broer van Elisabeth.

Voordat hij hertrouwt hebben de kindertjes dus geen moeder en worden ze opgevangen bij Jef en Angeline, volgens het bevolkingsregister. Ze reizen tweemaal op en af naar Düsseldorf met hun grootmoeder Maria Agnes Larose, die dan toch ook al 63 jaar is. Daarna wordt de oudste, Joseph, grootgebracht bij mijn grootouders Jef Amand en Angeline in Lanklaar. De tweede zoon, Henri, wordt opgevoed bij Boyen in Opoeteren.

Maria Janssen is geboren te Gruitrode op 4 maart 1881 als dochter van Jan Mathijs, die overleden was bij haar huwelijk, en van Maria Anna Moors, die toen nog in Gruitrode woonde. Ze is dagloonster van beroep. Getuigen bij hun huwelijk zijn Anton Bögen, 26, en Heinrich Bussh, 36. Beiden zijn kantoorbedienden in Düsseldorf.

Zij krijgen twee kinderen, Charles Mathieu, later Karl genaamd, geboren op 9 december1906, en Leonhard, geboren op 17 februari 1908. Beiden worden ook in Düsseldorf geboren. In 1906 woont het gezin in de Römerstrasse 27. Jean Henri is dan “Färbereiarbeiter”, ververijarbeider.

Op 21 februari 1923 hebben Jean Henri, zijn vrouw en twee kinderen de Duitse nationaliteit aangenomen. Ze worden dan “ingeburgerd” in het Duitse Rijk, Pruisen. Uit de kopie van de “Einbürgerungsurkunde” blijkt dat Jean Henri dan tramconducteur is, net als zijn broer Henri Charles in Luik en dat het gezin in Kaiserswerth, Düsseldorf woont. Letten we ook op de twee zegels van 300 Mark… geld had toen dus niet zoveel waarde.

Het gezin woont in de Walburgisstrasse, nummer 22, zoals blijkt uit de twee sterfakten van Jean Henri en Maria. Deze laatste sterft op 4 februari 1963 om 5 uur 30. Ze is dan 81. De begrafenisdienst heeft plaats op 9 februari in de St Suitbertusdom.

Jean Henri, waarvan evenals bij zijn echtgenote vermeld is dat hij katoliek is, sterft op 26 augustus 1971 om 11 uur. Hij is dan 96 jaar! Volgens de overlijdensakte was hij “Strassenbahnwagenfahrer”. (Mijn nonkel Emiel Theelen dacht inderdaad dat hij op de trein Düseldorf-Berlijn reed.) Beiden stierven waarschijnlijk in het Mariaziekenhuis van Düsseldorf, gelegen aan de Suitbertus-Stiftsplatz, nummer 15. Hier twee foto’s van Jean Henri en twee gedachtenisprentjes.

Waarschijnlijk zijn Karl en Leonhard de twee Amands, die tijdens de tweede wereldoorlog door Lanklaar marcheerden en naar Amand zouden gevraagd hebben. Leonhard is trouwens tijdens de oorlog gevallen op 5 januari 1942. (Emiel Theelen zegt dat die twee Amands in Lanklaar zijn langsgekomen toen ze via Stokkem moesten terugtrekken over de Maas. Dan zou de datum van de dood van Leonhard niet kloppen.)

NO COMMENTS
Post a comment