Op deze site wil ik vooral de resultaten laten zien van mijn hobby, genealogie. Ik wil er de stambomen van mijn familie op publiceren.

Bij een familienaam staan telkens 2 rubrieken. Onder “stamboom” komt dan het parenteel van een familie met de gegevens die ik heb kunnen vinden in archieven, op de site van onder meer het Rijksarchief, Geneanet en Pro-gen. Een parenteel omvat alle nakomelingen van een persoon, in mannelijke en vrouwelijke lijn. Ook de ouders van de partners worden vermeld. Om de privacyregels te respecteren vermeld ik van de nog in leven zijnde personen enkel de jaartallen van hun geboorte, doop en huwelijk. Onder ‘Over…” komen dan artikels over individuele personen of verhalen die de moeite lonen.

Ik hoop op veel reacties: aanmerkingen, verbeteringen, aanvullingen, vragen, … en wens dat iedere bezoeker van de site er enig plezier aan mag beleven.

© 2023 Joseph Amand, Genk (B). De gegevens op deze website zijn nadrukkelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik om tot uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gemeenschappelijke voorouders en als informatie ten behoeve van andere genealogen. Onder geen beding mogen de gegevens van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. Verdere verspreiding via CD-Rom of Internet is zonder schriftelijke toestemming van de samensteller eveneens verboden.
3 COMMENTS
Anneke Driessen
maart 15, 2016
ad

Geachte heer Amand,

Hopelijk bent u nog met uw onderzoek bezig. Er zit een voorvader Joannes Braekers uit Beek-Bree in mijn familie. Hij overleed daar op 23 februari 1799 en was gehuwd met Maria Loijens. Zijn zoon Jacobus Johannes werd in 1762 hier geboren en kwam in Nederland terecht. Is u iets bekend over hun voorouders? Ik ben benieuwd.

Met vriendelijke dank en groet,
Anneke Driessen

verheijen paul
oktober 30, 2016
ad

kun je mij het juiste emailadres doorgeven?ik heb jos@amand.be en kan mijn mail n iet versturen?

Paul Verheijen

Philippe Amand
oktober 9, 2022
ad

Geachte heer,
Ik zoek de overlijdensakte van Amand Jean Joseph, een van mij familielid .
In uw stamboom geeft u als overlijdensdatum 22/04/1838 (Overlijden Thulin- Hensies).
Op Fmailiersearch, heb ik een onderzoek gedaan , maar ik kan de akte niet vinden, noch in Thulin, noch in Hensies.
Zou u mij een kopie van de akte kunnen sturen?
Alvast bedankt.
Philippe

Post a comment