Hoe het begon

Mijn vrouw heet Griet Braekers en ik vind het dan ook normaal dat ik, na de stamboom van Amand, die van haar publiceer. Graag wil ik hier eerst eer betuigen aan haar broer Wim die al met de stamboom van de familie Braekers begonnen was maar dat werk niet heeft kunnen afmaken omdat hij ons veel te vroeg verlaten heeft. Ik heb natuurlijk van zijn gegevens gebruik gemaakt via het programma Pro-Gen. Zoals dat wel meer gebeurt in families, heb ik bij gelegenheid van begrafenissen ook aan een aantal familieleden beloofd wat opzoekingen te doen met als eerste resultaat de stamboom onder deze link.

Bronnen

– Het “archief” van Wim, dat gebaseerd was op enerzijds, eigen bronnen – mondelinge overlevering, doodsbrieven, doodsprentjes, uitnodigingen voor huwelijken en dergelijke meer – en anderzijds een aantal parochieregisters.

– De site van het rijksarchief van België, http://search.arch.be/, waarop al heel veel akten staan, die je dan thuis aan je eigen computer kan raadplegen. Op die manier heb ik vele nieuwe gegevens gevonden en gegevens van andere bronnen kunnen corrigeren en/of aanvullen.

– De site www.geneanet.org waar ik onder meer geput heb uit gegevens van Martin Laumen, Jan Neelen en Bart Jans.

– De site www.pro-gen.be waarop heel veel gegevens staan over onder meer de gemeenten Beek en Bree. De meeste gegevens komen hier van Louis Schepers. Ik wens al deze mensen uitdrukkelijk te feliciteren met hun werk en geef hen, in ruil voor het gebruiken van hun gegevens, vanzelfsprekend de toestemming om hun gegevens via de mijne aan te vullen.

– De site www.inmemoriam.be

– Marcel Braekers-Achten, bij wie ik op bezoek was en die mij de gegevens over zijn naaste familie heeft bezorgd.

– Het èzendröpke, het halfjaarlijks tijdschrift van de geschied- en heemkundige kring Groot-Bree. Van oud-collega Paul Janssen, zelf een Beekenaar, heb ik 18 nummers gekregen om in te kijken en ook van Marcel Braekers heb ik er twee gekregen.

Privacy

Om de wetgeving in verband met de privacy te respecteren zou ik aan iedere levende persoon die in deze stamboom voorkomt toestemming moeten vragen om zijn gegevens op het internet te publiceren. Aangezien dit onbegonnen werk is, heb ik voor de volgende oplossing gekozen. Vanaf de (voorlopige) stamvader publiceer ik “maar” 8 generaties. Zo staan de personen geboren tussen 1902 en 1934 er nog in maar de nakomelingen van die personen niet. Van de nog levende personen uit die 8ste generatie vermeld ik de gegevens met enkel een jaartal.

Een voorbeeld?

Grietje (Margaretha Hubertina Anna Maria) en ik, haar man, en onze kinderen en kleinkinderen staan er niet in. Grietje kent natuurlijk haar ouders en grootouders en kan dus haar plaats in de stamboom zo wel vinden.

Ik weet natuurlijk ook dat het interessant is om niet alleen in het verleden te gaan kijken maar ook in het heden en dus de neven, nichten, ooms en tantes en zo verder te kennen. Daarom heb ik ook een Word-versie van de stamboom gemaakt waar alle gegevens op staan waarover ik tot nu toe beschik. Die versie kan ik de geïnteresseerden wel per mail sturen maar die zet ik dan niet op het internet. Dit enkel voor degenen die ernaar vragen en die dan die gegevens verder met discretie behandelen.

Oproep

Ik zou een oproep willen doen aan al de bezoekers van deze site om mij te helpen in mijn opzoekingen. Dat kan door gegevens te verbeteren en zeker aan te vullen, zowel over personen in een ver verleden als, zeker, over  “recente” nakomelingen. Stuur ze door aub, dan kan ik die in mijn  bestand aanvullen.

Aan de geschied- en heemkundige kring Groot-Bree zou ik, onder meer, willen vragen of zij weet hebben van een studie over de burgemeesters van Beek, dit omdat er veel burgemeesters geweest zijn met de naam Braekers.

Veel plezier en dank bij voorbaat voor uw opmerkingen.

NO COMMENTS
Post a comment