Cyrille Joseph Amand

Hij is geboren en gedoopt te Thulin op 27 augustus 1756. Peetouders zijn Jacques Joseph Lavoine en Marie Augustine Joseph Amand, beiden uit Thulin. Deze Amand is in 1764 ook meter bij de geboorte van Augustine Amand, een dochter van Estienne en Marie Philippe Image, maar ik kan ze nog niet thuisbrengen in mijn stamboom.

In 1792 is Cyrille ouvrier. Als beroep wordt ook manoeuvre vermeld en in 1814 dagloner. Hij trouwt in Thulin op 12 november 1781 met Marie Caroline Lorimier, dochter van ménager Charles Lorimier en Marie Catherine Douchy (gehuwd in april 1758). Deze is geboren te Thulin op 24 juli 1758 en er ’s anderendaags gedoopt met als peetouders Jean Baptiste Lestrade en Caroline Lorimer.  Beiden konden niet schrijven. Getuigen bij het huwelijk waren Isidore Wattier en Alexis Joseph Proveur, beiden kinderen van een ménager van Thulin. In 1833 was ze dagloonster. Ze overlijdt te Thulin op 21 mei 1835. Ze was 82 volgens de akte waarin als getuigen staan veldwachter Pierre Joseph Grapin, 52 en wagenmaker Philippe Joseph Joye, 53. Uit dit huwelijk komen 8 kinderen, allen geboren te Thulin. Hij overlijdt in Thulin op 27 februari 1839, ook 82 jaar oud.

Jean Joseph Amand

Hij is geboren en gedoopt in Thulin op 13 juli 1759 . Peter is Jean François Joseph Dubus en meter Constance Amand. Vader Jean Joseph is niet bij de doop aanwezig. Hij zal gestorven zijn voor 1768 wanneer weer een Jean Joseph geboren wordt.

NN

Een doodgeboren zoon op 28 augustus 1760.

Druon Joseph Amand

Deze man leidt een enigszins merkwaardig leven. Hij is geboren op 25 januari 1762 om 23 uur in Thulin en wordt s’anderendaags gedoopt. Peter is Druon Joseph Rinchon en meter Marie Scholastique Dubuisson. Deze Rinchon is een voorouder van Philippe Rinchon, de auteur van het boek “Thulin sa géographie et son histoire” uit 1925. over de geschiedenis van Thulin. Vader Jean Joseph is ook hier niet aanwezig.

Druon heeft op 15 november 1785 in Brussel een onwettige zoon François met Theresia Dupont uit Eerdegem. Hij is op dat moment pyrobolarius (kanonnier) in het legioen de Lignes. Bij de doop van François in de parochie saint Géry is zijn oom Boniface peter. Die is dan ook pyrobolarius in hetzelfde legioen. Meter is Aldegonde Legrand uit de parochie Notre Dame de la Chapelle in Brussel. Ik heb nergens Eerdegem gevonden en ook geen huwelijk tussen hem en die Theresia.

Bij zijn huwelijk in 1795 is hij molenaar en woont hij in de parochie Quaregnon. Hij trouwt op 9 september 1795 in die parochie Quaregnon met huishoudster Marie Thérèse Gabrielle Maton, dochter van Jean Joseph en Marie Thérèse Daniaux, geboren in Quaregnon op 27 november 1763.  . Het koppel krijgt 3 dochters. Zij overlijdt na 1820.

Bij het huwelijk van de eerste van die dochters, Marie Thérèse in 1820 in Mons, is hij niet aanwezig en de familie is zonder nieuws van hem sinds 20 jaar, sinds de geboorte van zijn derde dochter, zoals dit bevestigd is door de toekomstige bruid, haar moeder en de vier getuigen! Ik weet niet wat er verder van hem geworden is…

Jacques Joseph Amand

Hij is geboren te Thulin op 5 mei 1765 om 18 uur en er dezelfde dag gedoopt. Peetouders zijn Nicolas Joseph Amand en Marie Constance Amand, die niet kan schrijven. Dit is waarschijnlijk dezelfde meter als bij de doop van broer Jean Joseph.

Hij trouwt een eerste keer te Quaregnon op 23 oktober 1787 met Scolastique Caudron, geboren op 29 april 1760 te Quaregnon en er overleden op 24 april 1826. Jacques is dan molenaarsknecht. Getuigen zijn timmerman Frédérique Caudron en draaier (tourneur) Nestor Caudron.

Hij hertrouwt dan op 27 juni 1827 als 62-jarige te Quaregnon met de 33-jarige dagloonster Marie Pacifique Brohee, een dochter van Marie Thérèse Brohée (zie huwelijksakte). Getuigen bij dit huwelijk zijn Ferdinand Dubreux, 55, Edouard Dubreux, 21, Casimir Lenglet (burgemeester schrijft Lenglais), 35 en Nicolas Stievenart, 30, allen van Quaregnon. Hij is dan molenaar van beroep. Zij is geboren te Hainin op 2 mei 1794. Uit dit huwelijk komen 2 kinderen.

Hij overlijdt in Quaregnon op 23 november 1831, 66 jaar oud. Zijn vrouw hertrouwt op 27 april 1836 te Quaregnon met landbouwer Felix Derbaix uit Dour. Ze overlijdt te Quaregnon op 21 januari 1862.

Jean Joseph Amand

Hij is geboren en gedoopt te Thulin op 19 april 1768. Peetouders zijn Boniface Michel Amand (zijn oudste broer?) en Marie Joseph Boulanger. We leren uit verscheidene akten dat hij niet kan schrijven en dat hij van beroep ménager, ouvrier en journalier is.
Hij trouwt te Thulin op 11 november 1790 met Marie Alexandrine Debiève, dochter van Jean Gabriel Debiève (geboren te Thulin op 13 augustus 1732 en er overleden op 7 december 1773) en Marie Antoinette Pierart (geboren te Dour rond 1736) (bron alexis amand). Marie Alexandrine is geboren en gedoopt in Thulin op 5 april 1769. Haar peter is Ferdiand Hénaut en haar meter Anne Joseph Triboux.

Getuigen bij het huwelijk zijn Alexandre Joseph Amand, waarschijnlijk zijn neef, en François Bruyere.

Wanneer hij 38 is, gaat hij de dood van zijn schoonmoeder aangeven samen met haar zoon Jean Baptiste Debiève. Dit is op 29 germinal van het jaar XII, 19 april 1804 om 4 uur. Als hij het overlijden van zijn dochter Marie Augustine gaat aangeven in 1807 woont hij in Ponenghe, het grootste gehucht van Thulin.
Uit zijn huwelijk komen 9 kinderen.
Jean Joseph overlijdt op 22 april 1838 en zijn vrouw op 22 januari 1844, 74 jaar oud. Dit overlijden wordt aangegeven door haar zoon Jean Baptiste en ene Jean Joseph, 38 jaar oud.

Uit de nota’s van Leon Amand haal ik nog volgende gegevens over Debiève. Ze moeten nog eens onderzocht worden en kunnen misschien nuttig zijn voor iemand.
– Ene François Debiève sterft op 08-09-1721, 43, dus geboren rond 1678. LAm schrijft erbij: “inhumé dans l’église … la chapelle de St Martin en verder “le fils François (05-11), + 30 ans, noyé dans la rivière qui va de Crépin à Condé”. (dus geboren rond 1691)

– Marie Adrienne Debiève was 44 toen ze stierf op 19-10-1769. Dus geboren rond 1725.

– Ene Marie Joseph Debiève was 29 toen ze stierf op 31-03-1773 en dus geboren rond 1744.

– Ene Marie Debiève stierf op 77 jarige leeftijd op 24-02-1785, als weduwe van Nicolas Joseph Hénaut. Dus geboren rond 1708.

Grégoire Joseph Amand

Geboren en gedoopt te Thulin op 11 maart 1771. Zijn peetouders zijn Jean Baptiste Amand en Marie Antoinette Malacose (PR p. 557). Beiden kunnen niet schrijven. Deze Malacose is een dochter van Jacques en Catherine Leclercq, geboren op 8 juni 1760.
Grégoire Joseph is dagloner, kan schrijven en is op 26 jarige leeftijd getuige bij de geboorte van Jean Baptiste Baland te Thulin op 23 oktober 1797.

Hij trouwt te Hainin op 9 november 1802 (18 brumaire XI) met Marie Therese Brohee, geboren te Hainin op 28 mei 1763 als dochter van Nicolas (+ voor 1802) en Marie Josephine Saussez. Ze kan niet schrijven. Getuigen bij het huwelijk zijn Leopold Joseph Thomas, een timmerman van 48, Hyacinthe Thomas, een landbouwster van 22, Ignace Thomas, een timmerman van 27 en Jean Baptiste Patoux,  een dagloner  en schoonbroer van de bruid. De ambtenaar van de BS vergist zich op het einde van de akte van familienaam bij de bruid, wanneer hij Saussez (naam van haar moeder) schrijft in plaats Brohée.

Ik heb geen kinderen gevonden tot en met 1808, wat ook vrij normaal is gezien de leeftijd van de bruid.