Een kleine bijdrage van Jos Amand over de Groote Oorlog 14-18 waarvan we vandaag de wapenstilstand herdenken.

Een beetje Groote Oorlog via mijn grootvader Theodoor Op de Locht, de vader van mijn moeder Eugenie.

Eerst enkele gegevens die ik haal uit “Een geschiedenis van België” van Marc Reynebeau (uitgegeven bij Lannoo in 2005) en uit “Militaire vluchtelingen in Nederland 1914-1918” op de site http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/militairen-vlucht/index.htm

– op 4 augustus 1914 had Duitsland de aanval op België ingezet.

– op 10 oktober viel Antwerpen en toen vluchtten ruim 40 000 Belgische soldaten naar het neutrale Nederland om aan krijgsgevangenschap te ontkomen. Ze zouden daar voor de rest van de oorlog geïnterneerd blijven. Een van de kampen “Kamp Zeist” bevond zich in Amersfoort in de provincie Utrecht. In Amersfoort moesten 15.000 mensen onderdak vinden in een kazerne met plaats voor 4.000. Hier werd een tentenkamp met 900 tenten ingericht. De overbevolkte kazerne van Amersfoort dwong Bosboom, de toenmalige minister van Oorlog, reeds in de tweede helft van oktober 1914 tot het bouwen van een tweetal houten barakkenkampen (Kamp I en Kamp II) in de legerplaats Zeist op het grondgebied van de gemeente Soesterberg. De officiële naam van dit kamp was: Interneringskamp Amersfoort – Legerplaats bij Zeist, meestal Kamp Zeist genoemd. Het kamp bestond uit twee kampen van 24 barakken op een oppervlakte van 25 hectare gescheiden door een brede gang afgezet met prikkeldraad waartussen later sportvelden werden aangelegd. In dit kamp konden 12.000 tot 15.000 geïnterneerden worden gehuisvest.

– Op 11 november 1918 werd de oorlog beëindigd. Het duurde echter tot het tekenen van de wapenstilstandsovereenkomst voordat de Nederlandse regering de onderhandelingen over de repatriëring begon; pas vanaf december 1918 konden de geïnterneerden terugkeren naar hun vaderland.

– België had nog tot in 1909 een lotingsysteem om soldaten op te roepen. Pas vanaf dan werd één zoon per gezin voor persoonlijke dienstplicht opgeroepen. De 15 klassen die bij de algemene mobilisatie van 31 juli 1914 onder de wapens werden geroepen, telden elf jaargangen lotelingen, die gemiddeld veel ouder waren en vooral helemaal anders opgeleid als de jongste categorieën dienstplichtigen.

soldaat Theodoor Op de Locht

– Net vandaag schrijft Bart De Wever in De Standaard een column over deze militairen. De tekst druk ik ook hieronder af.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=2A2HPDH1&word=eerherstel

Nu de gegevens over Theodoor op de Locht:

– hij werd geboren op 8 augustus 1879 en was in juli 1914 dus 34 jaar oud! Was hij één jaar ouder geweest dan was hem en zijn gezin 4 jaar leed gespaard gebleven…

– op 12 augustus schreef zijn schoonvader Eugène Westhovens onderstaande brief aan soldaat Theodoor.

– daarna is hij geïnterneerd in Kamp Zeist.

– in maart 1915 werd zijn tweede kind Albertine geboren. Eugène, waarvan sprake in de brief was geboren op 8 november 1912.

– in 1918 is hij naar huis kunnen komen.

– Eugenie werd geboren op 18 maart 1921.

– Theodoor is in Meeswijk gestorven op 10 september 1945.

Hieronder de brief van 12 augustus.

brief van Eugène Westhovens aan zijn schoonzoon

Veel leesplezier!

NO COMMENTS
Post a comment