Over hem valt er heel veel te vertellen. Hij is namelijk driemaal gehuwd en heeft in totaal 11 kinderen. Hij overlijdt op 8 maart 1754 te Thulin alwaar hij dezelfde dag ook wordt begraven. We beginnen met zijn overlijden omdat in de akte staat dat hij ongeveer 80 jaar oud was. Hij is dus geboren rond 1674. Dit zou best kunnen gezien de trouwdatum van zijn ouders. Hij zou dan het eerste kind zijn. In een akte van 1725 wordt hij als censier vermeld. Zoals boven al vermeld konden deze “hereboeren” meestal lezen en schrijven en dat was ook het geval bij deze Jean François want in dezelfde akte staat dat hij kan tekenen. In een akte van 1734 staat dat hij van beroep “chaufournier” is, dit is kalkbrander. In het oostelijk gedeelte van Thulin zat er in de ondergrond vette kalk die goed was voor de bouw. Rinchon heeft meerdere personen Amand gekend die kalkbranders waren en die te Thulin woonden in de rue de la Porcherie[1]. Deze straat is zo genoemd omdat er een varkenskwekerij was. De naam was al bekend van voor 1573[2].

Verder weten we van hem dat hij op 5 december 1696 peter is van Anne Françoise de Henin[3] dochter van François en Marie Prevost. Meter is Anne Dubois.

Op 27 juli 1697, jaar van zijn eerste huwelijk, is hij getuige van het huwelijk van Philip­pe(?) Semoulin en Anne Philippine Berengier. Dit koppel krijgt op 16 mei 1­6­98 een dochtertje Marie Catherine. Peter was André Semoulin, meter Marie Catherine Amand. Dit wijst toch op duidelijke banden tussen Amand en Beren­gier.

Jean François trouwt driemaal.

Een eerste keer trouwt hij op 26 november 1697 te Mons met Anne Cantineau. Het huwelijk is opgete­kend in Thulin. Moesten ze misschien in Mons trouwen omwille van de Franse bezet­ting? Getuigen zijn Monsieur Cespinoit en Jean Baptiste Fransart. Ik wil er ook nog op wijzen dat toen onze naam nog steeds zonder eind-d werd geschreven, dus Aman en dit duurt tot zowat 1712. Anne Cantineau is geboren rond 1675.  Ik veronderstel dit omdat ze zowat 25 zal geweest zijn bij de geboorte van haar eerste kind. Zij overlijdt op 15 september 1710, onge­veer 35 jaar oud, te Thulin en is daar ook dezelfde dag begraven. Ze krijgen vijf kinderen.

Jean François is na de dood van zijn eerste vrouw, hertrouwd met Marie Cecile Cuvelier en dit voor 1713, het jaar waarin hun eerste kind geboren wordt.  Er zijn goede banden gebleven met de familie Cantineau want bij de geboorte van hun tweede kind is een zekere Pierre Cantineau peter. Marie Cecile Cuvelier is geboren rond 1679.  In haar overlijdensakte van 8 juni 1722 te Thulin staat dat ze ongeveer 43 jaar is. Ze is er ’s anderendaags begraven. Uit dit huwelijk komen ook vijf kinderen.

Jean François is dan een derde keer getrouwd, namelijk op 4 juli 1725 te Hensies met Marguerite Dumont.  Hij was er 50 en heeft getekend, zij was 40 en kan niet tekenen. Getuigen zijn Pierre François Parisis en Jean du Debout. Deze Marguerite Dumont is geboren te Hensies. We hebben twee mogelijke data: rond 1679 als we rekening houden met de overlijdensakte waar staat dat ze ongeveer 55 is of rond 1685 als we rekening houden met hun huwelijksakte, waar staat dat ze in 1725 40 is.

Was zij misschien eerst gehuwd met Mathias Carton op 3 juli 1710 te Hensies (PReg p.22 film JL 461)?  In Hensies staat echter geen van beiden bij de overlijdens. Had Marguerite uit dit huwelijk misschien een dochter Catherine en is dat dan een “belle‑fille du père” die (dan een erg jonge) meter was van Marie Françoise Amand, het enige kind dat ze nog kreeg met Jean-Fran­çois? Belle‑fille zou dan kunnen staan voor stiefdochter. Onder “over Marie Françoise Amand” heb ik nog een andere nader te onderzoeken stelling. Marguerite Dumont overlijdt op 20 juli 1734 te Thulin en wordt er ’s anderendaags begraven.

 


[1] (Porquerie, Porquery of Porcherie) Rinchon, Thulin, blz. 7

[2] Hallez, p. 16

[3] Deze naam komt ook voor in het boek “Passions de femmes au temps de la reine Margot 1553-1615” van Robert Muchembled. Op pp.250-263 staat er een “mooi” verhaal over hekserij in het klooster van Oisy-le-Verger met daarin in de hoofdrol ene Marie de Haynin (ou Henin).

NO COMMENTS
Post a comment