Waarschijnlijk is ze een zus van Alexis. Ze overlijdt op 29 juni 1731 te Thulin en wordt er ’s anderendaags begraven. Ze was onge­veer 44 jaar, dus geboren rond 1687. Ze ­huwt op 23 februari 1713 te Thulin met An­toine Descamps. Deze wordt ge­bo­ren rond 1690. Uit dit huwelijk komen 5 kinderen. Via de peter­schap­pen van drie van hun kinderen trek ik een aantal conclusies.

1 Catherine Joseph Descamps, geboren en gedoopt te Thulin op 18 ­januari  1716.  Haar peetouders zijn Jacques Tilliot en Marie Joseph Moreau, bei­den van Thulin. In de akte lees ik “Catherine Joseph Amand fille Descamps fille d’An­toine et de Marie Catherine Amand”.

2 Marie Joseph Descamps, om 10 uur geboren op 3 juni 17­20 te Thulin en de­zelfde dag gedoopt. Haar peet­ou­ders zijn Jean Baptiste Cuvelier en Cathe­rine Joseph Stievenart. Beiden heb­ben niet getekend. De peter kan best een broer zijn van Marie Cecile, gehuwd met Jean François.

3 Theodore Joseph Descamps, om 15 uur geboren op 17 december 1727 te Thu­lin en dezelfde dag gedoopt . Zijn peetouders zijn Jacques Theodor Maresteau, fils de cen­sier, die kan teke­nen en Marie Ca­therine Tilliot, fille de censier, die niet kan teke­nen. Beiden zijn van Thulin. Is deze peter familie van Jenne Françoi­se, meter bij een zoon van Alexis in 1716? Misschien nog een reden om aan te nemen dat Marie Cathe­rine en Alexis broer en zus zijn?

Wat we zeker kunnen afleiden is dat er banden zijn tussen de families Amand (Jean was censier), Tilliot (Jean was ook censier), Moreau en Maresteau.

Ik denk dat Jean Amand volgende generatiegenoten had: Pierre, Jacques en Marie Catherine Amand, André Semoulin en Jean Tilliot. Bij de tweede generatie zie ik Jean François, Michel François, Alexis en Marie Catherine Amand, Philippe Semoulin, Pierre en Marie Joseph Moreau en de kinderen Tilliot: Jacques, Marie Agnes, Thérèse Joseph, Anne Marie en Marie Cathe­rine.

NO COMMENTS
Post a comment