De geboorteakte van Pierre Joseph is de eerste van een Amand die nog terug te vinden is in Thulin. Hij werd er geboren en gedoopt op 26 maart 1699. Zijn peetouders waren Pierre Amand en Catherine Berengier, “mère de François”. Deze peter is waarschijn­lijk een oom van Jean François. Het zou de vader van Alexis kunnen zijn.

Is hij op 19-02-1722 peter van Pierre Joseph Honorez, zoon van Pierre en Agnesse Henault? Er staat dat hij “fils de censier” is. Meter was Catherine Agnes Tilliot.

Hij overleed op 5 mei 1778 te Thulin op 79‑jarige leeftijd en werd er ’s anderendaags als “hom­me ma­rié” be­gra­ven.

NO COMMENTS
Post a comment