Parenteel van Jacob VAN DE WAERD

I.1 Jacob Van de Waerd, overleden ca 1728.
Gehuwd voor de kerk ca 1720 met Barbara Crijns (I.2), gedoopt op 26‑03‑1696 te Beek (getuige(n): Colonellus Hugo ipv Jacobus Hugo/Aleydis Hugo), overleden op 05‑11‑1775 te Beek op 79‑jarige leeftijd, “crins alias hugo”, dochter van Antoon Crijns (Joosten), dorpsburgemeester (1691), en Barbara Hugo. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 33‑jarige leeftijd op 17‑08‑1729 te Beek (getuige(n): Jacobus Janssens/Bartholomeus Braekers/Eijnnedus(?) Janssens. Pastoor was Joannes Frencken.). Er staat tussen de regels “alias Hugo viduam Jacobus Van de Waerd”. Zij heet Hugo omdat ze de dochter is van Antoon Crijns en Barbara Hugo. Ik heb niet gevonden dat ze eerder (in Beek) getrouwd zou zijn met ene Van de Waerd. Toch wel dit: °21‑11‑1720 Gulielmus Godefridus fs legitimus Jacob Vandewaerd en Barbara Crijns. Echtgenoot is Willem Braekers, gedoopt 03‑1691 te Beek (getuige(n): Petrus Aerts/Joanna Scheijnen), deze pastoor geeft geen naam van de moeder (ook niet in de akte daarna), overleden op 24‑11‑1762 te Beek. Niet zeker. Niet op te maken uit akte of het om deze Willem gaat. De “eerzame Willem Braekers” … nog aanvullen, beek aan de Aa, uit de gichten.
Was op 18‑10‑1743 peter van Maria Theresia AERTS, dochter van Peter en Joanna Nassen. Hij verving de echte peter Willem Godfried Van de Waerd. Meter was Anna Van der Linden. Zoon van Bartholomeus Braekers en Elisabeth Gijsen (Giesen).}
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Van de Waerd (Jean Baptist Op De Waerde) (II.1), advokaat‑drossaard, gedoopt op 22‑08‑1717 te Bocholt (getuige(n): Petrus Opdewaerde/Hugo alias Maria Custers), overleden op 19‑02‑1773 op 55‑jarige leeftijd.
Melchior: Jan Baptist Van de Wardt d’Onsel was door zijn huwelijk (fout denk ik ‑ wel zijn vader) nauw verwant met de grootouders van den heer Braekers, ere‑vrederechter van Peer. Bij testament van 1766, vroeg deze dat men op zijn graf “een kleijne Namense slepene sarksteen” zou oprichten met een gegeven opschrift; de erfgenamen hebben die laatste wilsbeschikking ten uitvoer gebracht, want op het kerkhof van Mechelen aan de Maas staat een arduinen grafsteen met dit opschrift: “Ci‑gît Jean Maptiste Van de Wardt d’Onsel, drossard administrateur du Baillage de Stockheim, conseiller de guerre de Sa Majesté. Obiit die 19 febr. 1773 in pace”. Hij is elders gestorven vermits zijn overlijden niet in het PR staat, misschien in Maaseik, waar zijn broer verbleef.
geneanet braekers de hugo: avocat à Stockheim et fournisseur de l’armée anglaise
Décédé sans enfants au chateau d’Onzel dont il avait acheté titres et terres ainsi que les titres de la baronnerie de Meckelen, il les légua à son frère Nicolas Hubert Von de Warat.
2. Gulielmus Godefridis Van de Waerd (II.2), gedoopt op 21‑11‑1720 te Beek (getuige(n): Christianus Vanderlinden capitaneus pagi de Beeck nomine Rdi Dmi Godefridus Hugo, pastoor in Reppel/Elisabet Sijmons), overleden voor 1779, geneanet braekers de hugo: Hij was niet gehuwd. Francois Guillaume fut lieutenant colonel commandeur du régiment de Nassau, Chevalier de l’ordre militaire et Royal de St Louis le 04/05/1762 ; il venait de recevoir sa nomination au titre de Maréchal de Camp qd il fut tué.
Il légua tous ses biens à son demi frère Francois Guillaume Brackers, charge à lui de payer une rente annuelle à son frère Jacques van de Wardt curé de Beek.
3. Nicolaas Hubertus Van de Waerd (Van de Ward d’Onsel) (zie II.3 op blz. ).
4. Jacobus Van de Waerd (Jacques Ernest) (II.5), pastoor van Beek, gedoopt op 22‑03‑1728 te Beek (getuige(n): Petrus Aerts/Domina Coemans). Hij was beneficiant van de half twaalf mis in Bree. (zie Geschiedenis van Bree, pp 48‑49), overleden op 03‑02‑1793 te Beek op 64‑jarige leeftijd. In de kerk begraven. Was in 1779 in Parijs en krijgt daar een brief van zijn halfbroer Guillaume François Braekers. geneanet braekers de hugo: Jacques von warat fut le tuteur des orphelins de son 1/2 frere guillaume Barthelemy Brackers.
Il fut curé de Beeck.

II.3 Nicolaas Hubertus Van de Waerd (Van de Ward d’Onsel), gedoopt op 03‑11‑1723 te Beek (getuige(n): Cristianus Vanderlinden capitaneus pagi de Beeck et nomine Antonius Crijns/Joanna nomine Tappers Maria Van de Waerde), overleden op 13‑01‑1793 om 20.15 uur te Mechelen aan de Maas op 69‑jarige leeftijd, 70 jaar. In het kasteel plots aan een beroerte gestorven. Weduwnaar van Maria Theresia Eva De Burin. Begraven op 15‑01‑1793 te Mechelen. Voor het altaar van sint Hubertus. Melchior: Hij verbleef in 1773 in Maaseik. Na de dood van zijn broer Jean Baptist is hij het kasteel in Mechelen gaan wonen tot aan zijn dood.
Geneanet Braekers de Hugo: Seul Nicolas Hubert .von de warat se maria.
Son (oncle dixit Gérard, mais moi je dirais son frère) sans héritiers lui légua ses baronneries d’Onzel et de Meckelen.
Gehuwd met Maria Theresia Eva De Burin (II.4), overleden voor 1793.
Uit dit huwelijk:
1. Jean Jacques Ernest (Ernest) Van de Waerd (zie III.1 op blz. ).
2. Maria Van de Waerd (III.3), gedoopt op 06‑10‑1754 te Maaseik.
3. Lambertus Van de Waerd (III.4), gedoopt op 04‑07‑1756 te Maaseik.
4. Bernardus Van de Waerd (III.5), gedoopt op 17‑04‑1758 te Maaseik.
5. Ludovicus Van de Waerd (III.6), gedoopt op 08‑08‑1759 te Maaseik.
6. Antoinetta Van de Waerd (III.7), gedoopt op 01‑01‑1761 te Maaseik.
7. Joannis Van de Waerd (III.8), gedoopt op 03‑04‑1762 te Maaseik.
8. Maria Van de Waerd (III.9), gedoopt op 02‑01‑1764 te Maaseik.

III.1 Jean Jacques Ernest (Ernest) Van de Waerd, gedoopt op 26‑05‑1753 te Maaseik. Melchior noemt hem Ernest en zegt het vogende over hem: hij bewoonde het thans (1915) wat vervallen kasteel tot onder het Keizerrijk; van 14 december 1795 was hij lid van het hoofdbestuur des departements en sinds 9 november 1797 zetelde hij als voorzitter van de kantonraad van Mechelen. Bedoeld kasteel werd later eigendom der familie Payan en is nadien verkocht aan een Israëlier, M. Wolff. Gehuwd voor de kerk rond 1785 te Diedam met Gertrude Marie Jouette De Golstein de Hockenborg (III.2), barones. Ze was op 17 maart 1787 leenmeter van Hubertus Josephus Lambertus Adolphus, zoon van Henricus Josephus Mascheck von Maschitz (toen “in regimine legionis equestris Walonum exercitus militaris altipotentium Dominorum belgii federati) en Maria Brigitta barones Van de Wardt d’Onsel van de parochie Mechelen aan de Maas. Meter was Nicolaus Hubertus baron Van de Wardt d’Onsel. De eigenlijke meter was Josepha barones Mascheck von Maschitz geboren Dinis.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia Hubertina Brigitta Van de Waerd (IV.1), geboren op 29‑09‑1785 te Mechelen aan de Maas, gedoopt op 29‑09‑1785 te Mechelen aan de Maas (getuige(n): Nicolaes Hubertus baron Van de Wardt d’Onsel/Maria Brigitta Mascheck  geboren barones Van de Wardt d’Onseltante aan vaders kant).
2. Nicolaes Hubert Bernard Van de Waerd (IV.2), gedoopt op 25‑05‑1787 te Mechelen (getuige(n): Nicolaus Hubertus baron Van de Wardt d’Onsel/Maria Elisabeth Constant geboren Gielen ipv Maria Theodora barones Van Voorst geboren barones Van Goldstein), overleden op 06‑08‑1787, 73 dagen oud.
3. Anna Maria Isabella Paulina Van de Waerd (IV.3), geboren op 24‑08‑1788 om 4 uur te Mechelen aan de Maas. In het kasteel van Onsel. Gedoopt op 24‑08‑1788 te Mechelen aan de Maas (getuige(n): Lambertus Josephus Maximilianus Baron Van de Wardt  ipv Paul baron Van Oldenneel Van Den Heerenbrinck/Anna Elisabeth Constant geboren Geelen ipv Anna Maria barones Van Oldenneel geboren barones Van Eussem).
Wikipedia: Van Oldenneel (ook: Van Oldeneel en: Van Oldeneel tot Oldenzeel) is een geslacht van oude Overijsselse adel waarvan leden vanaf 1819 tot de adel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden behoren. Bij Belgisch KB uit 1842 werden leden van het geslacht erkend te behoren tot de Belgische adel met de titel van baron.
Wikipedia: Ewsum (ook Van Ewsum) is de naam van een geslacht van jonkers dat een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de provincie Groningen. In de late Middeleeuwen behoorden de Van Ewsums samen met de geslachten Manninga, Assinga en Ripperda tot de belangrijkste geslachten in de Ommelanden (…) Later (in de 17e en 18e eeuw) zijn de jonkers zich naar Duits voorbeeld veelal baron gaan noemen.
4. Antonella Verolina Gabriela Van de Waerd (IV.4), geboren op 27‑07‑1791 om 1 uur te Mechelen aan de Maas. In het kasteel. Gedoopt op 27‑07‑1791 te Mechelen aan de Maas (getuige(n): Nicolaus Hubertus baron Van de Wardt/Anna Elis. Constant geboren Geelen ipv barones De Golstein geboren barones De Hugenpoth de Beerenclau). Rond 4 uur in de middag.
Wikipedia: Twintig jaar later, in 1772, verkopen zij het goed met circa 44 hectare grond aan Antonius Cornelius Simon Xaverius van Hugenpoth tot Aerdt, gehuwd met Henrietta Hermina van Hövell, die de stamvader werd van de tak Van Hugenpoth tot den Beerenclaauw.
5. Ludovicus Anna Hubertus Van de Waerd (IV.5), geboren op 26‑07‑1793 om 7.30 uur te Mechelen an de Maas, gedoopt op 26‑07‑1793 te Mechelen aan de Maas (getuige(n): Joannes Leonardus Booten, presbyter ipv baron Ludovicus Godefridus Van de Wardt d’Onsel, pastoor, /Anna Elis. Constant geboren Geelen ipv Anna Maria barones De Ewsum de  Saxumborgh, weduwe van baron De Oldenneel De Heerenbrink). Om 11 uur gedoopt.
6. Amilia Clara JosephinaVan de Waerd (IV.6), geboren op 26‑05‑1795 om 24 uur te Mechelen aan de Maas, gedoopt op 27‑05‑1795 te Mechelen aan de Maas (getuige(n): Mathias Josephus Booten, pastoor ipv Henricus Josephus Mascheck von Maschitz/Anna Elis. Constant geboren Geelen ipv Clara barones De Goldstein). Om 16 uur.
7. Clara Ernestina Lambertina Van de Waerd (IV.7), geboren op 27‑02‑1797 te Mechelen aan de Maas, gedoopt (12) op 27‑02‑1797 te Mechelen aan de Maas (getuige(n): Lambertus baron Van de Wardt d’Onsel, pastoor/Anna Elis. Constant geboren Geelen ipv barones Clara De Goldstein de Hockenborg).

NO COMMENTS
Post a comment