Ik vertrek van een onbekende voorvader (NN). Ik vrees dat ik ook nooit zal vinden wie dat was want de gichten van Thulin, het dorp in Henegouwen waar mijn voorouders vandaan komen zijn allemaal verdwenen in een brand, zo vertelde mij de archivaris van het Rijksarchief van Mons. In die gichten (oeuvres in het Frans) of rolregisters  zou ik eventueel bepaalde transacties (verkopen, aankopen, voogdij,…) hebben kunnen vinden waarbij Amands zouden betrokken zijn, maar helaas…

Mijn onbekende stamvader zou, volgens mij, 4 kinderen hebben gehad, waarvan Pierre, onze rechtstreekse voorouder is. Ik geloof sterk dat dit een juiste veronderstelling is, rekening houdend met alle documenten waar ik kan over beschikken.

Ik noteer hier wat ik over Pierre weet. Pierre is peter van Pierre Joseph, zoon van Jean François Amand in 1699 . Zijn meter is Catherine Berengier, “mère de François” (zie over Pierre Joseph Amand 1699-1778). De geboorteakte van deze Pierre Joseph is de eerste van een Amand die nog terug te vinden is in Thulin.

Hij is ook peter van het eerste kind van Alexis Amand, Catherine Joseph, in 1712. Dit kan er op wijzen dat hij de vader van Alexis is.

Op 14 januari 1700 is hij peter van Joseph Rougneau, zoon van Mathieu en van Marie Caqueux. Meter is Marie Catherine  Bosquet.

Op 2 maart 1701 is hij peter van Pierre Dehalle, zoon van Thomas en Reine Bourgeois (akte 189). Meter is Anne Marie Bosquet.

NO COMMENTS
Post a comment