Catherine Joseph Amand

Ze wordt geboren en gedoopt op 26 juni 1712 te Thulin. Peetouders zijn Pierre Joseph Amand en Catherine Dorothee Denis, van de parochie St Amand (Onder welke gemeente ressorteert deze parochie?). Deze peter is waarschijnlijk de vader van Alexis, die dan geboren is rond 1660. Het is waarschijnlijk dezelfde peter als die van Pierre Joseph in 1699, zoon van Jean François en Anne Cantineau.

Catherine Joseph is meter van Marie Michelle Josephe Le Blou (° 30 juni 1732). In die akte staat dat ze niet kan schrijven.

Ze huwt op 25 jarige leeftijd op 17 februari 1738 te Thulin met François Dubus. Hij is 29. Getuigen zijn Ignace Populaire en Ignace Joseph Sigar, fils de censier, beiden uit Thulin. Ze krijgen 7 kinderen.

Jacques sterft te Thulin op 24 december 1757 en Catherine overlijdt er op 18 januari 1760 op 47 jarige leeftijd en wordt er op dezelfde dag begraven. Er staat dat ze ongeveer 50 jaar is.

De naam Dubus komt in Thulin ook regelmatig terug, ook in verband met Amand trouwens. Zie hiervoor op geneanet, onder meer de stamboom van Frédéric Quévy (fquevy).

Jacques Joseph Amand

Geboren en gedoopt op 19 oktober 1713 te Thulin (PR, film 456, p. 86). Peetouders zijn Jacques Tilliot, zoon van Jean Tilliot en Marie Agnesse Tilliot, zus van de peter. Deze Jacques Tilliot is ook peter van een dochter van Marie Catherine Amand in 1716. Misschien weer een aanduiding dat Marie Catherine en Alexis zus en broer zijn.
Jacques Joseph is overleden vóór november 1716 want dan wordt er weer een kind met die naam geboren. Ik heb zijn overlijdensakte echter niet gevonden.

Over de familie Tilliot geef ik hier nog wat meer informatie.

Jean Amand en Jean Tilliot waren beiden censiers. Ik denk dat hij zeker 5 kinderen had: Jacques, Marie Agnes, Thérèse Joseph, Anne Marie en Marie Catherine, die dan van dezelfde generatie zijn als Alexis Amand.

Het grafschrift van Jean Tilliot staat in het boek over “Thulin, sa géographie…” op p. 319:
Icy reposent les corps de Jean Tilliot, en son temps, censier de Thulin, décédé le … de septembre 1721, âgé de 80 ans et de Agnès Robette, son épouse, décédée le … Sa première épouse, Anne Gertrude Boulenger est décédée le 23 avril 1697.

Hij wordt ook vermeld op p. 205 bij verwerving van grond: …Jean Tilliot manant du dit Thulin acquérant pour lui et Anne Boulenger sa femme …

Nicolas Joseph Amand

Hij wordt geboren en gedoopt op 9 april 1715 te Thulin. Hij heeft bekende peetouders: Jacques Ignace Lorio en Marie Joseph Tromont, beiden uit Thulin. Beiden kunnen niet schrijven, zo staat in de akte, maar… Jacques Ignace Lorio was organist in Thulin, zo blijkt uit zijn grafschrift, dat te lezen is in “Thulin, sa géograhie,…”, p. 320:
En attendant la résurrection, reposent ici les corps de Jacques-Ignace Lorio, organiste de Thulin, âgé de 72 ans, décédé le 25 décembre 1746 et de Thérèse-Josephine Tilliot, son épouse, décédé 18 de septembre 1740, âgée de 73 ans.
Volgens dezelfde bron was hij van 1741 tot 1743 “massard” (dit is gemeenteontvanger), in 1745 “greffier” en in zijn laatste levensjaar “lieutenant mayeur et adjoint au maire”.
Zijn echtgenote, Thérèse Josephine Tilliot, was meter van Estienne Joseph Amand en van Erneste Joseph Amand.

Nicolas Joseph huwt te Thulin voor de kerk op 25 jarige leeftijd op 30 juli 1740 met de veertigjarige Marie Agnes de Halle. Getuigen zijn Jacques en Alexis Amand, beiden fils de chaufournier en van Thulin. Ze kunnen niet schrijven. Dit zullen wel twee van zijn broers zijn. Hun vader, Alexis, is inderdaad chaufournier.

Zijn echtgenote wordt gedoopt op 5 mei 1698 te Thulin als dochter van Pierre de Halle en Marie Letot. Zij is een broer van Nicolas, ongeveer een jaar eerder geboren op 7 mei 1697. Deze trouwt een eerste maal met Marie Françoise Lestrade op 29 maart 1730 en een tweede maal op 29 juni 1756 met Anne Joseph Feron.

In Thulin vind ik geen kinderen van Nicolas Joseph en Marie Agnes. Ze zijn waarschijnlijk uit het dorp getrokken. Toch heb ik nog volgende gegevens over hem kunnen vinden:

– Op 22 augustus 1772 is hij te Thulin peter van François Philippe Dubus, zoon van Jean Joseph en Elisabeth Joseph Mahieu. Meter is Marie Thérèse Dufrenne.

– Zou hij peter zijn van Nicolas Joseph Delwart, zoon van Jean Baptiste en Catherine Joseph Henault op 25 februari 1738? Er staat dat hij fils de manoeuvre is en dat zou dan weer niet kloppen. Meter was Marie Catherine Prouveur, fille de manoeuvre.

– In de Archives communales van Thulin n° 111 is er in een document “supplément de timbre à la crijée du marais de Thulin du 19 mars 1790” sprake van de weilanden genoemd moeras, “des prairies dites Marais”. Daarvan was het 5de perceel van Nicolas Joseph Amand. Was het deze Nicolas Joseph? “La 5e contenante un bonnier tenant à la précédente à la chasse d’Imbihan et aux parties Vanderbelen qu’a tenu Nicolas Joseph Amand à 185 livres l’an. Adjugé au prix de 140 livres à Pierre Philippe Joseph Dubois, caution François Clerquin.”

Jacques Joseph Amand

Hij wordt geboren en gedoopt op 15 november 1716 te Thulin (PR, film 456, p. 93). Peetouders zijn de pastoor, F. Jean en Jenne Françoise Maresteau “de la paroisse du pomesieur (= waarschijnlijk “primissarius, kapelaan”). (Ik vind in 1690 ook ene Nicolas Maresteau, kapelaan van Thulin, peter van Marie Catherine Lestrade (Philippe Rinchon, Les Rinchon de Thulin et leurs alliances). Waarom geen “echte” peter?

Rinchon spreekt op p. 138 van F. JEAN, die pastoor was in Thulin van 1710 tot 1745. “Philippe-François Jean natif de Ghlin-les-Mons qui s’est tenu à sa portion congrue, d’où il advint que son successeur se trouva fort embarrassé pour retrouver tout ce qui était bien de cure. + en mai 1745 peu de jours avant la bataille de Fontenoy; a fondé quatre obits.” (hij hield zich aan zijn mager loon wat het zijn opvolger moeilijk maakte om te weten wat de parochie eigenlijk toebehoorde; hij stichtte vier jaarmissen (?)

In 1748 is Jacques Joseph manouvrier. In “La vie quotidienne des Thulinois au 17e siècle” lezen we: “Parmi les plus pauvres de notre société figurent les gens qui doivent se satisfaire d’emplois irréguliers. Ce dont les journaliers et les saisonniers que l’on appelle aussi manouvriers. Leurs employeurs leur confient généralement les tâches les plus lourdes ou les plus pressantes telles que labourer, faucher, battre le grain, mais aussi faire du terrassement ou abattre des arbres.” (het waren dus de armsten van de maatschappij met zeer onregelmatig en zwaar werk, zoals ploegen, maaien, het graan dorsen, maar ook grondwerk verrichten en bomen vellen).

We weten nog van hem dat hij niet kan schrijven.

Hij is peter van Nicolas Joseph Feron, zoon van Jacques François, manoeuvre, en Marie Joseph Leclercq op 24 september 1736. Meter is Marie Catherine Terloque. Op 7 juli 1735 krijgt dit paar een andere zoon, Jean François. Meter is dan ene Marie Catherine Amand van Boussu.

Verder is hij peter op 13 juli 1737 van Jacques Ignace Lestrade, zoon van Philippe, censier, en Catherine Tromont.

Hij is waarschijnlijk ook peter van Jean Joseph Buisson, zoon van Martin, cordonnier en Jeanne Cizaire op 25 mei 1740 te Thulin. Er staat dat hij fils de chaufournier is. Meter is Marie Joseph Dassonville, fille de censier.

Hij trouwt op 15 september 1744 met Marie Catherine Gros, geboren rond 1720 en overleden op 29 september 1783 te Thulin (tables, PR p. 176). Bij de huwelijkakten staat in de marge de datum en “Jacques Roland épousa Gros Marie Catherine”. Dat is duidelijk een vergissing: Roland moet Amand zijn. In diezelfde marge staat ook dat de originele huwelijksakte in het doopselregister staat. Ook daar staat in de akte een onduidelijk “Roland” en onder de akte het juiste “Amand”.

Marie Catherine Gros sterft te Thulin op 29 september 1783 om twee uur ’s nachts. Ze is dan 67. Ze wordt ’s anderendaags begraven.

Hij overlijdt op 27 december 1788 te Thulin op 72 jarige leeftijd. Hij wordt er begraven op 29 december. In de akte staat dat hij 74 jaar oud is. Ze krijgen 8 kinderen.

Alexis Joseph Amand

Hij wordt geboren en gedoopt op 23 mei 1718 te Thulin met als peetouders Nicolas Quantins, die getekend heeft en Marie Marguerite Lorimier, beiden van Thulin. Dit is dezelfde meter als bij een zoon van Jean François. Zouden Jean François en Alexis dan toch broers zijn? Volgens mij zijn het eerder neven. In 1743 is hij manouvrier en in 1746 ouvrier.

Hij huwt op 6 november 1742 met Adrienne Lemaire in Bruay-sur-l’Escaut (alexis amand, tables) en krijgt 8 kinderen. Ik kan de huwelijksakte niet vinden op de site van Bruay. Het jaar 1742 ontbreekt. Adrienne is geboren op 19 oktober 1713 in Bruay-sur-l’Escaut en gestorven op 12 februari 1773 in Thulin (geneanet martine delcourt). In een akte van 1750 staat dat beiden leefden “du travail de leurs mains”.

Op 19 december 1769 is hij peter bij de doop van Marie Celestine Caqueux, dochter van Pierre Joseph en Jeanne Joseph Lorimier. Meter is Marie Françoise Caqueux.

Hij sterft op 4 januari 1777 te Thulin op 58 jarige leeftijd.

Thérèse Joseph Amand

Zij wordt geboren te Thulin op 15 december 1719 om 7 uur ’s morgens. Bij de doop op dezelfde dag is vader Alexis niet aanwezig. Peter is Ignace Bosquez en meter Thérèse Joseph Robert, “fille de ménager”, waarschijnlijk een zus van moeder Marie-Claude. Ik heb verder geen gegevens over haar gevonden.

Jean Joseph Amand

Hij wordt te Thulin gedoopt op 5 maart 1721. Zijn peetouders zijn Jean Baptiste Huart, zoon van een werkman en Marie Barbe Thérèse Figne van de parochie Hainin. Hij is overleden voor 1729 wanneer weer een zoon met dezelfde naam geboren wordt. Ik heb zijn overlijdensakte niet gevonden.

Etienne Joseph Amand

Estienne Joseph wordt geboren op 10 november 1723 te Thulin om 2 uur in de morgen en dezelfde dag gedoopt. Peetouders zijn Estienne Hautois, kolenbrander van Elouges, een dorp even ten zuiden van Thulin, en Therese Joseph Tilliot, fille de censier van Thulin. Beiden hebben niet getekend. Vader Alexis is ook hier niet aanwezig. Nogmaals blijkt hier de band tussen Tilliot en Amand. Meter Thérèse Joseph was gehuwd met Ignace Lorio, peter van het derde kind van Alexis.

Estienne Joseph huwt op 24 april 1759 te Angreau in de kerk St Amand met Marie Philippe Image, rond 1725 geboren te Angreau in het kanton Dour als dochter van Antoine en Marie De Croolst. Getuigen bij hun huwelijk zijn Jean Baptiste Lestrade, Pierre Joseph Lestrade, Isabelle Tromond en Anne Marie Amory. Angreau ligt ten zuidwesten van Dour, vlak tegen de Franse grens.

Ik heb 5 kinderen uit dit huwelijk genoteerd. Hij sterft op 15 oktober 1800 te Thulin op 76 jarige leeftijd en wordt er ’s anderendaags begraven, 70 jaar oud. Marie Philippe overlijdt te Thulin op 5 december 1816 om 2 uur in haar huis n° 157. Ze is dan 91. Het overlijden wordt aangegeven door haar zoon Alexandre Joseph, dagloner en 50 jaar oud en Philippe Joseph Joye, een wagenmaker van 36. De datum die in het begin van de akte staat, 25 november, klopt dus niet. Dat blijkt ook als je naar de akte kijkt die ervoor staat.

Van Estienne Joseph weet ik nog dat hij peter is van Julien Le Blou. Meter is daar Marie Françoise Lorimier, dochter van een huisman.

Jean Joseph Amand

Hij wordt te Thulin geboren op 17 december 1729 om 18 uur. Bij de doop ’s anderendaags zijn de peetouders Jacques Denis Gilmand, een dienstknecht en Marie Catherine Cirlocq, dochter van een huisman. Ze zal ook wel meter geweest zijn van een zoon van Anthoine Crépin, een paar maanden eerder.

Hij is overleden voor 1731 wanneer weer een zoon met dezelfde naam geboren wordt. Ook deze overlijdensakte heb ik niet gevonden.

Jean Joseph Amand, mijn rechtstreekse voorvader (zie onder 3de generatie Jean Josep Amand x Marie Thérèse Crépin).

NO COMMENTS
Post a comment