Mijn grootouders! Jean Joseph, voor de familie Jef, wordt in Lanklaar geboren op 1 augustus 1879 en er dezelfde dag gedoopt door pastoor Gielen. Peter is Jean Martin Simons, die de plaats inneemt van Joseph Lamote. In de doopakte staat “ex Mosaci”, dit is uit Maaseik.

Deze Joseph Lamote is zijn oom die gehuwd is met Euphrasie Hortance Amand. Joseph Lamote is op dat moment douanier in de grensstad Maaseik en kan op die dag misschien niet aanwezig zijn. In ieder geval heeft hij zijn naam aan mijn grootvader gegeven en zo ook aan ondergetekende.

Meter van mijn grootvader is Pauline Smeets. Maria Pauline Smeets is gehuwd met Peter Jacob Simons in Lanklaar. Ze krijgen op 17 juli 1868 een kind, Christianus, dat dezelfde dag ook gedoopt wordt. Peter is Christianus Simons en meter Maria Ida Sybilla Simons.

Wanneer hij 15 is (in 1894), gaat hij naar Brussel, naar Koekelberg waarschijnlijk om zich daar het kleermakersvak goed eigen te maken.

Op 24 februari 1900 trouwt Jef als twintigjarige voor de wet (zie de akte, deel 1 en deel 2 )en voor kerk te Lanklaar met de negentien jarige Marie Angeline Steegmans, geboren te Stokkem op 1 oktober 1880. Ze is een dochter van Gerard, mandenmaker, en Gertrude Venken, die daar in de Maastraat wonen. Bij de aangifte van haar geboorte zijn de getuigen Martin Goossens, een schilder van 44 en Theodore Beuten, een mandenmaker van 80 (!) jaar.

In het Bevolkingsregister van 1867-1899 staat Jef op bladzijde 94 ingeschreven bij zijn ouders. Er staat ook:

– dat hij in februari 1900 naar bladzijde 143 is uitgeschreven waar hij te vinden is met zijn vrouw en de 3 eerste kinderen. Dat is in de Dorpsstraat 15 in Lanklaar.

– dat hij naar Brussel is gegaan op 22 november 1894

– dat hij (n° 11 op de lijst) “weder naar Lanklaar gekomen is” en

– dat de woonstverandering gedagtekend is op 9 maart 1900

– dat hij kleermaker is en dat zijn vorig verblijf Koekelberg is.

Bij zijn vrouw wordt verwezen naar bladzijde 27 waar ze met haar zus Marie Anne ingeschreven staat bij haar ouders. Dezen zijn er ingeschreven op nummer 25 van de Dorpsstraat, het “wit huuske”, sinds 28 november 1894 en komen van Stokkem. Opvallend is dat er bij de vorige bewoners 2 douaniers zijn.

Jef is vrij van militaire dienst en wanneer hij trouwt is hij kleermaker. Getuigen bij het huwelijk zijn Lanklaarse vrienden van het bruidspaar: Hendrik Schurgers, landbouwer, 25, Christian Dreesen, landbouwer, 24, Jean Verstegen, 40, die een café heeft tegenover de oude kerk, en Christian Simons, 31, die schoenmaker is.

Hierbij een foto van Angeline gemaakt bij fotograaf Remi Verschelde van Mechelen aan de Maas en een van Jef gemaakt in Hasselt.

Jef en Angeline krijgen acht kinderen, vijf dochters en drie zonen. Drie kinderen sterven heel jong. Er moet zich in december 1903 in dit gezin een echt drama hebben afgespeeld. Immers, in een korte periode van elf dagen, rond Kerstmis en Nieuwjaar, verliest het gezin twee dochters, Maria Agnes van drie jaar en Anna Maria van ongeveer anderhalf jaar.

In het bevolkingsregister van 1900-1920 staat het hele gezin op bladzijde 37 (met een verwijzing naar bladzijde 143 uit het vorig register, toen ze nog maar 3 kinderen hadden).

– Nu wonen ze in het huis “aan de beek n°4”. Volgens “Lanklaar-kenner” Mark Dreesen zou dit overeenkomen met Oude Baan 1.

– Ook moeder Maria Agnes Larose woont er.

– Joseph en Heinrich Amand, neven van Jef, want zonen van zijn broer Jean Henri, wonen bij hem in. Ze worden daar opgevoed nu hun moeder gestorven is na de geboorte van Heinrich. Ze zijn van Düsseldorf gekomen op 20 mei 1902.

– Op 13 september 1902 vertrekken ze weer naar Düsseldorf onder begeleiding van hun grootmoeder Maria Agnes Larose.

– Op 21 april 1903 komen ze ook weer met haar terug naar het huis van Jef in Lanklaar.

Jef is postbode van beroep. Als hij rond nieuwjaar de post bedeelt, komt hij terug, met onder zijn kepie, het gekregen nieuwjaarsgeld. Met Pasen krijg hij soms wel een hele valies vol eieren, zo heeft mijn vader mij verteld op 8 februari 1986.

Hij wordt ook verscheidene keren vermeld, met foto soms, in het boek “Lanklaar, dorp waarin we leven”, uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring “De Vreedsel” en waarin een deel is verschenen over het postkantoor van Lanklaar. Op een foto van rond 1935 staat zijn fiets met de facteurszakken. Hij is getrokken voor het huis van Hendrika Opdelocht die gehuwd was met Godfried Habets. Van links naar rechts staan daar op: onbekend (een Clementine?), waarschijnlijk mijn vader Guillaume, Lucie Amand, Gilberte Semal (een achternichtje van Jef), Henri Maes en Agnes Amand.

Thuis helpt hij ook nog zijn zoon Charles, die kleermaker is. Jef is ook heel muzikaal. Hij zingt in het kerkkoor en in de fanfare speelt hij bombardon si b mol en mi b mol. Zoals wij op zijn doodsprentje kunnen lezen was hij ook commissielid van de fanfare. Na de repetities in het Hôtel de la Poste, drinkt hij graag een stevig pintje in Hotel Beunen. Daar gaat hij ook biljarten. Hij is ook een verstokt pijproker. Rond de jaren vijftig, heeft de fanfare hem gevierd en bij die gelegenheid heeft hij een schone cliviaplant gekregen.

Hier zien we Jef met Jan Mathijs Hoeven, de veldwachter die bij hem in de buurt woonde.

De liefde voor de muziek heeft hij zeker doorgegeven aan zijn kinderen. Denken we maar aan Charles, die “cor” speelde, en Guillaume, die eerst trom en daarna trompet en saxofoon speelde. Wat hij niet heeft kunnen meegeven aan al zijn kinderen, is zijn eetlust… Mijn vader Guillaume heeft op de terugreis van Charleroi, waar ze Lucie Amand gingen opzoeken, dikwijls te horen gekregen dat hij volgende keer niet meer mee mocht omdat hij niks at. Tante Neske at trouwens ook lang niet alles… Jef zelf was ook geen liefhebber van zuurkool. Op een dag, hebben hij en zijn broers Jean Hubert en Henri een dooie rat in een stenen ketel met zuurkool gegooid om deze niet te moeten eten, zo vertelde mij tante Agnes Amand op 17 februari 1985.

Jef is peter geweest van Maria Catherina Brouns, geboren op 20 november 1900 als dochter van Joseph en Maria Steegmans, gehuwd in Lanklaar. Meter is Maria Brouns.

Op 28 april 1903 is hij peter van Jean Joseph Ghysen, zoon van Herman en Maria Campstein, gehuwd in Gellick. Meter is Eugenie Amand.

Van Angeline weten we dat ze meter is van Jean Hubert Brouns op 13 oktober 1899. Dit is een zoon van Joseph Brouns en Maria Steegmans. Peter is Jean Brouns.

Ook is ze meter en naamgeefster van Angèle Martine Lucie Theelen, geboren op 18 januari 1945 te Genk als dochter van Emiel Ferdinand Leo uit Maaseik en Marie Lucie Amand uit Lanklaar. Peter is Mathieu Theelen.

Angeline sterft op 69-jarige leeftijd, op 8 februari 1950. Dit is precies 16 dagen voordat ze 50 jaren met Jef getrouwd zou zijn, zoals trouwens ook op haar doodsprentje staat. Jef gaat dan bij zijn dochter Neske en schoonzoon Henri op de Oude Baan wonen. Daar overlijdt hij in de ouderdom van 74 jaar op 12 februari 1954. Hij sterft aan de enige ziekte die hij in heel zijn leven heeft gehad. Hierbij hun grafstenen op het kerkhof van Lanklaar.

Hier nog foto’s van Angeline, en van het oudere koppel achter in de tuin. Verder nog Jef met de “garde civil” Hoeven, en tweemaal met zijn achternicht Gilberte Semal, op bezoek vanuit Chatelineau.

Hieronder beknopt wat gegevens van de acht kinderen:

Marie Agnes Amand, 30-07-1900 – 31-12-1903.

Marie Gertrude (Marie) Amand, 23-06-1901 – 19-10-1972. Ze trouwt te Lanklaar op 8 juni 1929 met Jaak Thewissen. Ze krijgen 4 kinderen.

Anna Maria Amand, 16-07-1902 – 20-12-1903.

Charles Hubert (Charles) Amand, 11-08-1904 – 29-03-1981. Hij trouwt te Runxt Hasselt op 2 december 1950 met Marie Aldegonde Jeanette Vesters.

Peter Joseph Amand, 29-06-1906 – 14-09-1906.

Marie Agnes (Neske) Amand, 01-01-1911 – 05-12-1992. Ze trouwt te Lanklaar op 13 oktober 1934 met Henri Maes.

Marie Lucie (Sieke) Amand, 22-08-1916 – 15-11-1999. Ze trouwt te Lanklaar op 27-12-1943 met Emiel Theelen. Ze krijgen 9 kinderen.

Guillaume Jozef (Gielke) Amand, 30-4-1919 – 28-05-1993. Hij trouwt te Meeswijk op 21november 1942 met Eugenie Op de Locht. Ze krijgen 3 kinderen, waarvan ik de jongste ben.

NO COMMENTS
Post a comment