AMANDUS IS UW NAAM

 

Amandus is uw naam: ‘beminnenswaardig’

en ‘liefelijk’ – en zo blijft gij bestaan

al heeft het stof van dertienhonderd jaren

de sporen van uw leven weggedaan.

 

 Uit Aquitanië over lange wegen

 heeft u de hemel naar dit land geleid

van grijzer licht, een volk vol donker tegen

dat gij in het geloof hebt ingewijd

 

want onder alle torens die men telde

in alle dorpen van Maastricht tot Gent

langsheen het schone stroombed van de Schelde

waart gij de man van woord en sacrament.

 

 De draak arglistig van bederf en zonde

hebt gij bevochten, monnik zonder macht

een dode levend opgericht bij monde

van Hem die u zijn alvermogen gaf.

Amandus is uw naam. Naar u geheten

ziet gij dit Sint-Amands dat u vandaag

‘beminnenswaard’ gelijk in het verleden

Om heiligheid en hulp van boven vraagt.

Anton van Wilderode

1 COMMENT
Tom Van der Sman
december 22, 2011
ad

Beste Jos

Wat een knappe website.

Dit beminnenswaardig gedicht is inderdaad vol van nostalgie en charme. Wanneer men op zoek gaat naar zijn ware ‘roots’, dan leert men tevens de belangrijke menselijke waarden in het leven kennen. Iemand die dat dus doet is op en top mens. Zelf ben ik ook een tijdje op zoek geweest naar meer informatie over de naam ‘Van der Sman’ en met succes: http://www.vanderkrogt.net/vandersman/index.html … Veel gezondheid, kracht en voorspoed in 2012 gewenst Jos. Groetjes van een oud-student.

Post a comment